Z życia szkoły!

         23 marca 2015 r. uczniowie z klas I-III obejrzeli inscenizację ,,Zemsty” (najsławniejszej komedii Aleksandra Fredry ) wystawioną przez Teatr STUDIO SonDa.

Wolontariusze – uczniowie o wielkich sercach

            W ciągu minionego weekendu Polski Czerwony Krzyż w Kaliszu zbierał żywność w znajdujących się na terenie miasta hipermarketach Tesco. Akcję przeprowadzono w ramach pomocy dla najbardziej potrzebujących kaliszan.

Rowerowe powitanie wiosny

             Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Rowerowego „Ciasna bike” oraz nauczyciele z Gimnazjum  nr 2 aktywnie odpowiedzieli na zaproszenie Stowarzyszenia „Rowerem do Nowoczesności” do wiosennego przejazdu ulicami grodu nad Prosną. Impreza  odbyła się 22 marca  2015 r., w niedzielę pod patronatem Prezydenta  Miasta Kalisza.

I Uliczny Bieg po Wiosnę

             W czwartek 19.03.2015 r. uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum zrealizowali już kolejne zadanie w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie – wzięli udział w I Ulicznym Biegu po Wiosnę.

         Dyrekcja oraz grono pedagogiczne Gimnazjum nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu zapraszają Uczniów klas szóstych oraz Rodziców na Drzwi Otwarte , które odbędą się w dniu 18 kwietnia 2015 r. od godz. 9.00 do 13.00.

Gość KTR „Powiat Kaliski” na zajęciach SKR „Ciasna bike”

                         W piątek 13 marca na zajęciach Szkolnego Koła Rowerowego gościł pan Piotr Nowicki z KTR „Powiat Kaliski”. Pan Piotr organizuje dla wszystkich preferujących aktywny tryb życia i mających potrzebę poznawania nowych miejsc imprezy turystyczne i krajoznawcze.

  Czytaj dokument