Z życia szkoły!
UDZIAŁ UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 W OBCHODACH WIGILII NA KALISKIM RYNKU

                   Grupa tancerek z naszego gimnazjum wraz z Teatrem Tańca „Szafa” występowała kilkakrotnie przed Ratuszem w czasie WIGILII NA KALISKIM RYNKU w dniu 13.12.2014.

                Historyk i wykładowca w Gimnazjum nr 2 w Kaliszu, pan Paul Hacking, podzielił się z grupą uczniów biorących udział w projekcie „Żydowski pejzaż Kalisza” swoją prezentacją na temat transportu dzieci żydowskich z terenów Niemiec, Austrii, Wolnego Miasta Gdańska i Polski do Wielkiej Brytanii w latach 1938-1939, podczas tzw. Kindertransport.

Świąteczny Turniej Minipiłki Nożnej

             17 XII 2014 r. w naszej szkole odbył się turniej piłkarski. W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn, które  zostały podzielone na dwie grupy. W grupie I znalazły się: 1A I, 2A II, 1A III, 3C, grupę II stanowiły: 1A II, 2A III, 2C, 3D. Po zaciętej walce z grupy pierwszej do półfinału awansowały drużyny 2A II i 1A I, natomiast z grupy drugiej -2A III i 3D.

Wolontariusze z naszej szkoły mają wielkie serca!

        Wolontariusze z Gimnazjum nr 2 w bieżącym roku szkolnym prężnie działali na rzecz Kaliskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

  Czytaj dokument

KOLĘDOWANIE  W DOMU DZIECKA

              9 grudnia 2014 r. grupa teatralna z klasy 3c (humanistyczno-artystycznej) wystawiła bożonarodzeniowe przedstawienie dla wychowanków z Domu Dziecka.

Mistrz Polski w kolarstwie szosowym – Bartłomiej Matysiak w naszej szkole

        W ramach projektu ,,Szkoła Promująca Zdrowie‘’  oraz ,,Stop zwolnieniom z WF-u‘’  dnia  8 XII 2014 r.  Gimnazjum nr 2 gościło tegorocznego mistrza Polski w kolarstwie szosowym, Bartłomieja Matysiaka  (wychowanka Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego, a obecnie zawodnika CCC Polsat Polkowice) oraz trenera Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego,  Pana Krzysztofa Perza.