Za 3 sekundy zostaniesz przekierowany na Naszą nową stronę.

Możesz również kliknąć w przycisk poniżej:

PRZEJDŹ DO NOWEJ STRONY →
Z życia szkoły!

Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w Kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ, uczniowie  Gimnazjum nr 2  biorą udział w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych oraz są laureatami licznych konkursów proponowanych przez pomysłodawców tego programu. Największym osiągnięciem było znalezienie się naszej uczennicy w finale ogólnopolskiego konkursu Szukamy Młodych Mistrzów.

 

W 2016 roku zadania kampanii  będą odbywać się w gimnazjach pod hasłem:

Dobra opieka – udany start w dorosłość!

Nasz świat to arena szybkich zmian następujących na wielu płaszczyznach życia. Czasami są one konsekwencją powolnych procesów (jak np. zmiany modelu wychowania dzieci), innym razem mają charakter rewolucyjny (jak np. pojawienie się sieci społecznościowych i rozwój technologii mobilnych). Zmienia się struktura zatrudnienia, czas i forma pracy, do której chodzimy, by utrzymać rodziny; zmienia się wreszcie arena polityczna – pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia, z którymi często nie potrafimy sobie radzić.

Suma tych czynników składa się na nową rzeczywistość, zupełnie inną niż ta, w której wychowywali się rodzice dzisiejszej młodzieży. Dorośli spędzają wiele godzin, zarabiając na utrzymanie. W minionych dekadach część tego czasu przeznaczano na życie rodzinne. Brak kontaktu, rozmowy, wspólnych działań często rekompensują nam dziś nowe technologie umożliwiające bycie bliżej ludzi, którzy są daleko. Niestety, przy okazji jesteśmy też dalej od ludzi, którzy są blisko.

Brak bliskości może budzić niepewność, lęk, poczucie zagrożenia. Emocje te potęgowane są przez medialny przepływ informacji, którego treść stanowią głównie przekazy negatywne, przygnębiające, szokujące.

Opisane czynniki sprzyjają dwóm postawom wychowawczym rodziców: nadopiekuńczości i brakowi opieki.

Rodzice często starają się nadmiernie kontrolować swoje pociechy, aby rozłożyć nad nimi opiekuńczy klosz chroniący je przed zagrożeniami współczesności. Lub odwrotnie – zapracowani, zdominowani potrzebą zapewnienia rodzinie dostatku, zapominają o opiece. Tymczasem obie te postawy wzmagają skłonność dzieci do zachowań ryzykownych, w tym do sięgania po alkohol i inne używki.

ALKOHOL, DOPALACZE, NARKOTYKI

Nadopiekuńczość i brak opieki wzmagają skłonność dzieci i młodzieży do zachowań ryzykownych. Młodzi ludzie, zdobywając doświadczenie życiowe, tworzą własne schematy myślowe i tendencje zachowań. Korzystają z nich, gdy muszą sobie radzić w trudnych sytuacjach lub gdy chcą szybko rozładować napięcie. Często robią to jednak niewłaściwie, np. sięgając po substancje psychoaktywne. Mimo wielu medialnych doniesień wciąż są uczniowie, którzy ignorują niebezpieczeństwo lub nie zdają sobie sprawy ze skutków picia alkoholu, przyjmowania narkotyków czy dopalaczy.

W edycji ZTU 2016 stawiamy na:

  • Wspieranie rozwoju dzieckapoprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku opieki.
  • Wpływanie na przyczynę negatywnych zachowańpoprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki.
  • Wspieranie działalności wychowawczej szkółi placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

Cele szczegółowe tegorocznych działań to:

  • Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
  • Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
  • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Zapraszamy wszystkich uczniów do aktywności na zajęciach, z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych ZTU oraz do rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji życiowych, ponieważ właściwe stawianie sobie celów i zadań jest skutecznym sposobem na nudę czy bierność.

W tym roku w ramach kampanii ZTU zostały zaproponowany następujący konkurs:

Konkurs plastyczno-literacki  CZYM JEST DOBRA OPIEKA?