Za 3 sekundy zostaniesz przekierowany na Naszą nową stronę.

Możesz również kliknąć w przycisk poniżej:

PRZEJDŹ DO NOWEJ STRONY →
Z życia szkoły!
Klasy 4 i 7

W związku z pojawiającymi się sprzecznymi informacjami na temat utworzenia klas 4 i 7 w Szkole Podstawowej Nr 3 dyrektor informuje, że klasy powstały.

Rekrutacja do klasy 7 dwujęzycznej będzie przeprowadzona w maju według zamieszczonego niżej harmonogramu:

8 maja do 26 maja 2017 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych.(złożone wcześniej wnioski uprawniają do przystąpienia do testu i nie jest wymagane ponowne składanie dokumentów)
9 czerwca 2017
godz. 14:00
Test predyspozycji językowych z języka angielskiego. (60 minut)
19 czerwca 2017 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu predyspozycji językowych.
do 23 czerwca 2017 Składanie świadectw ukończenia klasy VI szkoły podstawowej.
28 czerwca 2017 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy siódmej dwujęzycznej.

Regulamin rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej

  Pobierz  regulamin