Z życia szkoły!

Wypłata II transzy stypendium  socjalnego 

w sekretariacie szkoły

22 czerwca (czwartek) od 08.00-14.00

23 czerwca (piątek) od 10.00 – 14.00