Z życia szkoły!

10 września wybrano chętnych do poszczególnych prac w ramach sekcji Samorządu Uczniowskiego spośród społeczności uczniowskiej. Oto jak przedstawia się pełen skład Samorządu Uczniowskiego:

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:

p. Anna Kot

p. Katarzyna Skonieczna

p. Izabela Węgierska

p. Emilia Walczak

ZARZĄD:

Michał Plichta 2b (przewodniczący)

Marta Kopik 3a (zastępca)

Adam Łatkowski 2a (zastępca)

SEKCJA KULTURALNO-ROZRYWKOWA:

Kacper Oman 3a

Jacek Kubiak 3a

Artur Owczarek 2a

SEKCJA ORGANIZACYJNO-OGŁOSZENIOWA:

Weronika Glinkowska 3a

Marta Kopik 3a

Oskar Piotrowski 3a

SEKCJA PLASTYCZNA:

Marlena Michalak 3a

Weronika Glinkowska 3a

Marta Kopik 3a

Magdalena Kalinowska 2b

Michał Plichta 2b

SEKCJA INFORMATYCZNA:

Przemysław Migda 3a

Dominik Błaszczyk 3a

Szymon Maziec 1d

Patryk Klimkiewicz 2d

Adam Łatkowski 2a

SEKCJA FOTOGRAFICZNA:

Aleksandra Matusiak 3a

Ewelina Rudownik 1d

PROTOKOLANT:

Agata Szymczak 2b

SEKCJA DZIENNIKARSKA:

Szymon Maziec 1d

Agata Szymczak 2b

Magdalena Kalinowska 2b

SKARBNIK:

Martynian Przybyłek 2a

POCZET SZTANDAROWY:

Marlena Michalak 3a

Marta Kopik 3a

Weronika Glinkowska 3a

Patryk Janowski 3a

Jacek Kubiak 3a