Z życia szkoły!

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2016r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016r. – 31 grudnia 2016r.
Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2017r.
Czas trwania pierwszego okresu 1 września 2016 r. – 12 lutego 2017r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13 kwietnia – 18 kwietnia 2017r.
Egzamin gimnazjalny 19,20,21 kwietnia 2017r.

termin dodatkowy 1,2,3 czerwca 2017roku

Czas trwania drugiego okresu 13 lutego –30 (23 czerwca 2017r.)
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 23 czerwca 2017r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

19,20,21 kwietnia 2017r. (dla uczniów klas I i II) egzaminy gimnazjalne klas III (środa, czwartek, piątek)
31 października 2016

22 grudnia 2016

Dzień podsumowania Tygodnia Zdrowia w piątek – w maju 2017 (wg harmonogramu po uzgodnieniu z PSSE Kalisz)

2 maja 2017

16 czerwca 2017

poniedziałek przed Świętem Zmarłych

Wigilie klasowe

piątek

wtorek

piątek po Bożym Ciele

Spotkania wychowawców z rodzicami

13 września 2016r. (wtorek) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej , III klasy –procedury egzaminacyjne, dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego, deklaracje na egzamin z języków obcych
22 listopada 2016r. (wtorek) zapoznanie z wynikami w nauce
24 stycznia 2017 r. (wtorek) informacja o wynikach na koniec I okresu
11 kwietnia 2017r. (wtorek) zapoznanie z wynikami w nauce

Wtorkowe drzwi otwarte dla rodziców od 17.00-18.00:

  • 11.10.2016r.
  • 13.12.2016r. – zawiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi na koniec I okresu
  • 21.03.2017r.
  • 9.05.2017r. – zawiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi na koniec II okresu