Z życia szkoły!

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

(rok szk. 2016/2017)

Klasy 1

Podręczniki w ramach dotacji rządowej – rodzice nie ponoszą kosztów – uczniowie podręczniki dostaną na początku roku

Klasy 2

Podręczniki w ramach dotacji rządowej – rodzice nie ponoszą kosztów – uczniowie podręczniki dostaną na początku roku

Klasy 3

Język polski

L. Adrobińska-Pacuła, A. Hącia, J. Malczewska, J. Olech, Po polsku. Literatura, język, komunikacja. Klasa III. Wyd. PWN(bez zeszytów ćwiczeń)

Język angielski

Kontynuacja podręcznika z II klasy oraz później

C, S.Bilsborough, Voices 2, Voices 3 lub Voices 4 oraz zeszyt ćwiczeń, wyd.Macmillan

( zakup podręczników we wrześniu po konsultacji z nauczycielem!!!)

Język niemiecki

Kontynuacja podręcznika z klasy II: Das ist Deutsch. Kompakt. Podręcznik z zeszytem ćwiczeń, część 2, wyd. Nowa Era

Historia

R.Roszak, A Łaszkiewicz, Śladami przeszłości, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era

WOS

I.Janicka, A. Janicki, A. Kucia, T.Maćkowski, Dziś i jutro, cz. 2, wyd. Nowa Era

Geografia

M.Szubert , Planeta Nowa 3, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń i atlas geograficzny, wyd. Nowa Era

Matematyka

A.Drążek, E.Duvnjak, E.Kokiernak – Jurkiewicz , Matematyka wokół nas, wyd. WSiP

Matematyka wokół nas. Zbiór zadań dla kl. III , wyd. WSiP

Biologia

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas, Puls życia 3, wyd. Nowa Era

Chemia

J.Kulawik, T.Kulawik, M. Litwin, Chemia Nowej Ery, cz. 3 – podręcznik, wyd. Nowa Era (bez ćwiczeń!!!)

Fizyka

 G.Francuz-Ornat, T.Kulawik, M.Nawrotny-Różańska, Spotkania z fizyką. Podręcznik do gimnazjum, część 3 i 4, wyd. Nowa Era (bez ćwiczeń)

Edukacja dla bezpieczeństwa

J.Słoma, G. Zając , Żyję i działam bezpiecznie, wyd. Nowa Era

Informatyka

kontynuacja podręcznika z II klasy: G. Koba, Informatyka dla gimnazjum, wyd. PWN